Hoạt động Đoàn thanh niên

Hoạt động về nguồn của Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước
[ Cập nhật vào ngày (14/01/2022) ]

Ngày 22/10/2016 Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước tổ chức cho Đoàn viên thanh niên về thăm và ôn lại lịch sử tại khu di tích lịch sử sóc bom bo....


Ngày 22/10/2016 Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước tổ chức cho Đoàn viên thanh niên về thăm và ôn lại lịch sử tại khu di tích lịch sử sóc bom bo....
Thanh Bình

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi