Thông tin đấu thầu


Yêu cầu báo giá vật tư y tế năm 2024


Yêu cầu báo giá văn phòng phẩm, vật tư văn phòng tiêu hao

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY

Thông báo mời chào giá dịch vụ vệ sinh (hộ lý)

Thông báo mời chào giá dịch vụ bảo vệ
tin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi