Cơ cấu tổ chức


 BAN GIÁM ĐỐC 


CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức cán bộ;

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công nghệ thông tin;

3. Phòng Hành chính quản trị;

4. Phòng Tài chính – Kế toán;

5. Phòng Vật tư thiết bị y tế;

6. Phòng ĐT, NCKH, CĐT;

7. Phòng Điều dưỡng .

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. Khoa Khám bệnh đa khoa;

2. Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;

3. Khoa Xét nghiệm;

4. Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc;

5. Khoa Phục hồi chức năng;

6. Khoa Nội Tổng hợp ;

7. Khoa Ngoại Tổng hợp;

8. Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh;

9. Khoa Dược.