Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào giá dịch vụ bảo vệ
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2023) ]

Thông báo mời chào giá dịch vụ bảo vệ


Thông báo mời chào giá dịch vụ bảo vệ
Tập tin đính kèm

Phòng HCQT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi