Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào giá dịch vụ vệ sinh (hộ lý)
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2023) ]

Thông báo mời chào giá dịch vụ vệ sinh (hộ lý)


Thông báo mời chào giá dịch vụ vệ sinh (hộ lý)
Tập tin đính kèm

Phòng HCQT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi