Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
[ Cập nhật vào ngày (19/12/2023) ]

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY


YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
Tập tin đính kèm

Phòng HCQT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi