Thông tin đấu thầu

Yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm
[ Cập nhật vào ngày (08/01/2024) ]


Yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm
Tập tin đính kèm

Phòng VT-TBYT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi