Thông tin đấu thầu

Yêu cầu báo giá vật tư y tế 2024
[ Cập nhật vào ngày (23/01/2024) ]

Yêu cầu báo giá vật tư y tế năm 2024


Yêu cầu báo giá vật tư y tế năm 2024
Tập tin đính kèm

Phòng VT-TBYT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi