Thông tin đấu thầu

Yêu cầu báo giá phụ kiện trang thiết bị y tế
[ Cập nhật vào ngày (04/04/2024) ]


Yêu cầu báo giá phụ kiện trang thiết bị y tế 
Tập tin đính kèm

Phòng VT-TBYT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi