Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
[ Cập nhật vào ngày (15/04/2024) ]


YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
Tập tin đính kèm

Phòng TCCB-HCQT

  In bài viếttin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi